Sounds Clips/Swn FFeiliau

Here are some sound clip taken from "Mae DDoe Yn DDoe" (Yesterday is Yesterday) and "LLawenydd Heb DDiwedd" (Endless Joy) which can be purchased from Ankst Music at www.ankst.net. Rhys Mwyn still has copies of Cam O'r Tywyllwch (which features Y Cyrff and other Welsh bands), if you are interested.

Dyma rhai swn ffeiliau o y albwn "Mae DDoe Yn DDoe" a "LLawenydd Heb DDiwedd" sy allu bod prynu o Ankst Cerddoriaeth yn www.anskt.net. Mae gen Rhys Mwyn copiau o Cam O'r Tywyllwch (a nodwedd Y Cyrff a bandiau Cymraeg arall), Os dach chi'n diddordeb.

Song Title / Teitl o Gan

Album/Albwm

   
Ansicrwydd

Atalnod LLawn,
Mae DDoe Yn DDoe,
Y Testament Newydd

   
Anwybyddwch Ni

Atalnod LLawn,
Damwain Mewn FFatri Cyllyll a FFyrc

   
Ar Goll

Atalnod LLawn

   
Beddargraff

Atalnod LLawn,
LLawenydd Heb DDiwedd,
Mae DDoe Yn DDoe

   
Cadwyni

Atalnod LLawn,
Mae DDoe Yn DDoe

   
Cerdda Efo Fi Mewn Distawrydd

Atalnod LLawn,
Mae DDoe Yn DDoe,
Untitled 12"

   
Cofia Fi Yn DDiolchgar

Atalnod LLawn,
Awdl o Anobaith,
Mae DDoe Yn DDoe,
Untitled 12"

   
Colli Er Mwyn Ennill

Atalnod LLawn,
Mae DDoe Yn DDoe

   
Cymru LLoegr A LLanrwst

Atalnod LLawn,
Awdl o Anobaith,
Mae DDoe Yn DDoe,
Untitled 12"

   
Defnyddia Fi

Atalnod LLawn,
Awdl o Anobaith,
Mae DDoe Yn DDoe,
Y Testament Newydd

   
Eithaf

Atalnod LLawn,
Damwain Mewn FFatri Cyllyll a FFyrc,
Mae DDoe Yn DDoe

   
Euog

Atalnod LLawn,
LLawenydd Heb DDiwedd

   
HTV/BBC

Atalnod LLawn,
Mae DDoe Yn DDoe

   
Hunanladdiad

Damwain Mewn FFatri Cyllyll a FFyrc

   
Hwyl Fawr Heulwen

Atalnod LLawn,
Mae DDoe Yn DDoe

   
Lebanon

Cam O'r Tywyllwch,
Damwain Mewn FFatri Cyllyll a FFyrc

   
LLawenydd Heb DDiwedd

Atalnod LLawn,
Damwain Mewn FFatri Cyllyll a FFyrc,
LLawenydd Heb DDiwedd,
Mae DDoe Yn DDoe

   
Mewn Plu

Atalnod LLawn,
Damwain Mewn FFatri Cyllyll a FFyrc,
Mae DDoe Yn DDoe

   
Pethau Achlysurol

Atalnod LLawn,
Damwain Mewn FFatri Cyllyll a FFyrc,
Mae DDoe Yn DDoe

   
Pum Munud

Atalnod LLawn,
Mae DDoe Yn DDoe

   
Rockabilly  
   
RHywbeth Teulol

Awdl o Anobaith

   
Ti'n Gwybod Be Dwi'n Licio  
   
Trwy'r Cymylau

Atalnod LLawn,
Damwain Mewn FFatri Cyllyll a FFyrc,
Mae DDoe Yn DDoe

   
Unigrwydd  
   
Weithiau/Anadl

Awdl o Anobaith,
Mae DDoe Yn DDoe,
Untitled 12"

   
Y Boddi

Atalnod LLawn,
Mae DDoe Yn DDoe,
Untitled 12"

   
Y Cyfrifoldeb

Atalnod LLawn,
Awdl o Anobaith,
Mae DDoe Yn DDoe,
Y Testament Newydd

   
Y Deffro

Atalnod LLawn,
Awdl o Anobaith,
Mae DDoe Yn DDoe,
Y Testament Newydd

   
Y Pleser

Atalnod LLawn,
Awdl o Anobaith,
Mae DDoe Yn DDoe,
Y Testament Newydd

   
Yr Haint

Atalnod LLawn,
Mae DDoe Yn DDoeMember of The Internet Defense League
Site Search Site Search