Rhys's Profile/Proffeil Rhys'

Name/Enw: RHys
Location/LLe: Caerdydd
Website/Gwe safle: www.gwenudanfysiau.com
E-mail/E-bost: 
Where first heard about Cyrff?/LLe naethoch chi cyntaf wedi clywed am Y Cyrff? Ar y radio (wedi i'r band chwalu)
Favourite Cyrff song/Hoff gân Cyrff: Pethau Achysurol (ai dyna'r teitl?)
Favorite Cyrff album/Hoff albwn Cyrff: DDim yn siwr eto, wedi cael y bocs set
Other comments/Eraill sywl: 

Back/Yn olMember of The Internet Defense League
Site Search Site Search