Mr Groovy's Profile/Proffeil Mr Groovy'

Name/Enw: Mr Groovy
Location/LLe: Bangor
Website/Gwe safle: 
E-mail/E-bost: 
Where first heard about Cyrff?/LLe naethoch chi cyntaf wedi clywed am Y Cyrff? Rhagleni Nia Melville ar Radio Cymru ddiwedd yr 80au fi'n credu. Prynes i gaset yn siop Gymraeg LLambed a'i chware fe tan nath e dreulio mewn tua mis.
Favourite Cyrff song/Hoff gân Cyrff: MOR anodd dewis ond Mewn Plu falle
Favorite Cyrff album/Hoff albwn Cyrff: Y Testament Newydd. Er ma'r bocs set yn secsi iawn ac ma'n llyfli cael popeth da'i gilydd.
Other comments/Eraill sywl: Fi'n lyfo'r Cyrff fi yn.

Back/Yn olMember of The Internet Defense League
Site Search Site Search