LLewelyn Richards Profile/Proffeil LLewelyn Richard'

Name/Enw: LLewelyn Richards
Location/LLe: Caerdydd
Website/Gwe safle: 
E-mail/E-bost: 
Where first heard about Cyrff?/LLe naethoch chi cyntaf wedi clywed am Y Cyrff? Record fy chwaer yng nghanol yr 80au
Favourite Cyrff song/Hoff gân Cyrff: Hadau'r Dychymyg/ Cofia Fi'n DDiolchgar/ Hwyl Fawr Heulwen
Favorite Cyrff album/Hoff albwn Cyrff: Damwain Mewn FFatri Cyllyll a FFyrc
Other comments/Eraill sywl: 

Back/Yn olMember of The Internet Defense League
Site Search Site Search