Khmer Hun's Profile/Proffeil Khmer Hun'

Name/Enw: Khmer Hun
Location/LLe: Caernarfon, ond Aberystwyth yn wreiddiol
Website/Gwe safle: 
E-mail/E-bost: 
Where first heard about Cyrff?/LLe naethoch chi cyntaf wedi clywed am Y Cyrff? Senglau yn yr ysgol tua 1985/1986
Favourite Cyrff song/Hoff gân Cyrff: Y Pleaser/Trwy'r Cymylau/ anodd dewis
Favorite Cyrff album/Hoff albwn Cyrff: Testament Newydd
Other comments/Eraill sywl: 

Back/Yn olMember of The Internet Defense League
Site Search Site Search