FFwrchamotobeics' Profile/Proffeil FFwrchamotobeics'

Name/Enw: FFwrchamotobeics
Location/LLe: Caernarfon
Website/Gwe safle: 
E-mail/E-bost: 
Where first heard about Cyrff?/LLe naethoch chi cyntaf wedi clywed am Y Cyrff? Sengl 'Yr Haint' tua 1985, a gigs Corwen etc.
Favourite Cyrff song/Hoff gân Cyrff: Cadwyni
Favorite Cyrff album/Hoff albwn Cyrff: Y Testament Newydd
Other comments/Eraill sywl: 

Back/Yn olMember of The Internet Defense League
Site Search Site Search