World Has Changed
But the Love For Y Cyrff Is Still There

It has been years since Y Cyrff have been in the charts. Things have changed since then. The Welsh language charts used to be called Cytgord (Concord) Charts and was published in a magazine called Sothach, but now called C2 Charts which can be found on the BBC Wales/Cymru website. Welsh language acts have some followers outside Wales and their records are played on English radio stations; Radio One, Radio Wales and such like. There are a healthy number of record companies on the Welsh Language Music Scene. Even the press are more interested in the modern day scene.

Y Cyrff are back with a box set called Atalnod LLawn (Full Stop) released on Rasal. The newly record company, Rasal is part of Sain. The box set has four CDs that includes the songs;Cymru, LLoegr a LLanrwst, Pethau Achlysurol, Hwyl Fawr Heulwen, LLawenydd Heb DDiwedd and many more and a booklet of pictures and scene setting information in English and Welsh. Atalnod LLawn has peaked at number one spot for a couple of weeks. It looks like there is still a love for Y Cyrff and their music.

Those who haven't got Atalnod LLawn then you are missing out on a lot of great tracks, nice bit of reading and a few good pictures as well as the artwork of the original releases. For those who want to get Atalnod LLawn and haven't done so then it can be bought from Sebon and Cobs Music.

Mae y Byd Wedi Newid
Ond Mae y Caru i'r Cyrff Yn Dal Yna

Mae hi wedi bod blwyddoedd ers bues Y Cyrff mewn y siart. Mae pethau wedi newid ers i. Oedd y Cymraeg siart yn arfer galw Cytgord siart a roedd cyhoeddi mewn cylchgrawn galw Sothach, ond rwan galw C2 Siart a medr hi bod ar y BBC Wales/Cymru we safle. Mae Cymraeg bandiau wedi dilynwyr tu allan Cymru a mae eu recordiau nhw'n chwarae ar Saesneg gorsafoedd radio; Radio One, Radio Wales ac ati. Mae nifer iach o record cwmnïau yng NGHmyru. Mae hyd yn oed yn wasg yn mwy diddordeb yn y diwrnod modern.

Mae'r Cyrff yn yn ôl efo box set galw Atalnod LLawn rhyddhau ar Rasal. Y record cwmni newydd, mae Rasal yn rhan o Sain. Mae box set wedi pedwar CDau fod cynnwys y ganeuon: Cymru, LLoegr a LLanrwst, Pethau Achlysurol, Hwyl Fawr Heulwen, LLawenydd Heb DDiwedd a llawer mwy a llyfryn o lluniau a gosed lle gwybodaeth yn Saesneg a Cymraeg. Mae Atalnod LLawn wedi cyrraedd y rhif un llecyn i cwpwl o wythnos. Mae golwg fel mae yn dal caru i'r Cyrff ac eu cerddoriaeth nhw.

Y rheiny heb Atalnod LLawn felly dach chi'n colli allan ymlean llawer o trac gwych a darn neis o darlleniad ac ychydig o llun da yn ogystal â y celf y clawr o'r datganiad gwreiddiol. I'r rheiny efo eisiau cael Atalnod LLawn a mae y rheiny wedi gwneud felly medr hi bod o Sebon a Cobs Music.

Back/Yn olMember of The Internet Defense League
Site Search Site Search