Documentary on C2

Sorry for the delay with this but some exciting news for you all. This is a late Christmas present. If you tune in to Radio Cymru's C2 on Thursday at 10 p.m, then you will find there is a documentary about Y Cyrff on. It saids that Paul and Mark will be guests.

Rhaglen ar C2

Sori i'r oediad efo hyn ond rhyw newydd cyffrous i chi. Maen hyn yn Nadolig anrheg hywr. Os gwrando chi i Radio Cymru C2 nos Iau am ddeg o'gloch wedyn byddwych chi ffeindio rhaglen am Y Cyrff. Bydd Paul a Mark gwesteion.

Back/Yn olMember of The Internet Defense League
Site Search Site Search