Cymru, LLoegr a LLanrwst

The box set 'Atalnod LLawn' is out on 26th September.

Tour: Cymru LLoegr a LLanrwst.

Thanks to Owain for reminding me about this. There will be a tour promoting
Atalnod LLawn. The dates will include a night in Wales (Cymru), a night in England (LLoegr) and a night
in LLanrwst. Typical! Sadly, Y Cyrff are not reforming (do'h!), but some of the biggest names on the current
Welsh music scene are covering Y Cyrff songs. The names will include Alun Tan Lan, Kentucky AFC,
Maharishi, Dan Amor and Jen Jeniro.

Dates of tour:

Wales (Cymru)
Saturday 24th September: Clwb Ifor Bach, Cardiff

England (LLoegr)
Tuesday 27th September: Level 5,Marquee, London

LLanrwst
Thursday 29th September: Clwb Legion, LLanrwst (except Kentucky).

Also, Mark and Paul will be in the C2 studios on 21th September, talking to Huw Stephens about Y Cyrff,
Atalnod LLawn,
the tour and Manchester United. If you got any questions to ask them, then e-mail
c2@bbc.co.uk.

Cymru, LLoegr a LLanrwst

Mae y box set 'Atalnod LLawn' yn allan 26ain Medi.

Taith: Cymru LLoegr a LLanrwst

Diolch i Owain i atgoffa fi am hyn. Bydd taith hyrwyddo Atalnod LLawn. Bydd y dyddiadau yn cynnwys nos
yng NGHymru, nos yn LLoegr a nos yn LLanrwst. Nodweddiadol! Yn trist, mae'r Cyrff ddim yn diwygio
(do'h!), ond mae rhai'r enwau mwyaf ar y cerddoriaeth lle Cymraeg cyfoes yn gorchuddio caneuon Y Cyrff.
Bydd enwau yn cynnwys Alun Tan Lan, Kentucky AFC, Maharishi, Dan Amor a Jen Jeniro.

Dyddiadau o taith:

Cymru
Nos Sadwrn 24ain Medi: Clwb Ifor Bach, Caerdydd

LLoegr
Nos 27ain Medi: Lefel 5, Marquee, LLundain

LLanrwst
Nos Iau 29ain Medi: Clwb Legion, LLanrwst (heblaw Kentucky).

Hefyd, bydd Mark a Paul yn y C2 stwdio ar 21ain Medi, siarad â Huw Stephans am Y Cyrff, Atalnod LLawn, y
taith a Manchester United. Os cawsoch chi unrhyw cwestiwn holi nhw, e-bostiwch C2@bbc.co.uk.

Back/Yn olMember of The Internet Defense League
Site Search Site Search