The new Box set is called Atalnod LLawn. The complication should be out in September. It can be bought from the Sain website, some shops in Wales or it can be order by phoning Rasal on 01286 831111. It will cost 19.99. The tracklisting is:

CD1: Ansicrwydd, Y Cyfrifoldeb, Defnyddia Fi, Y Pleser, Fy Enaid Noeth, Y Deffro

CD2: Cymru, LLoegr a LLanrwst, Y Boddi, Cofia Fi Yn DDiolchgar, Cerdda Efo Fi Mewn Distawrwydd

CD3: Seibiant, Colofn, Beddargraff, Merch Sy Byth Yn Gwenu, Cwrdd, Colli Er Mwyn Ennill, Euog, Nunlle, Hadau'r Dychymg, Crafanc, Dyn Heb Gyllell, LLawenydd Heb DDiwedd, Eithaf

CD4: Anwybyddwch Ni, Yr Haint, Ar Goll, Pum Munud, Trwy'r Cymylau, Hwyl Fawr Heulwen, Pethau Achlysurol, Crafanc, Mewn Plu, Cadwyni, HTV/BBC, Hadau'r Dychymy, Suck, Hwyl Fawr Heulwen (live), Fy Enaid Noeth/Anadl (live)

Atalnod LLawn

Mae'r newydd Box Set yn galw Atalnod LLawn. Dylai e fod allan yn Medi. Medr e fod prynu o we safle Sain, rhoi siop yng NGHymru neu medr e fod archebu â ffoniodd Rasal ar 01286 831111. Bydd y CD yn costio 19.99. Mae rhestr o trac:

CD1: Ansicrwydd, Y Cyfrifoldeb, Defnyddia Fi, Y Pleser, Fy Enaid Noeth, Y Deffro

CD:2:Cymru, LLoegr a LLanrwst, Y Boddi, Cofia Fi Yn DDiolchgar, Cerdda Efo Fi Mewn Distawrwydd

CD3: Seibiant, Colofn, Beddargraff, Merch Sy Byth Yn Gwenu, Cwrdd, Colli Er Mwyn Ennill, Euog, Nunlle, Hadau'r Dychymg, Crafanc, Dyn Heb Gyllell, LLawenydd Heb DDiwedd, Eithaf

CD4: Anwybyddwch Ni, Yr Haint, Ar Goll, Pum Munud, Trwy'r Cymylau, Hwyl Fawr Heulwen, Pethau Achlysurol, Crafanc, Mewn Plu, Cadwyni, HTV/BBC, Hadau'r Dychymy, Suck, Hwyl Fawr Heulwen (byw), Fy Enaid Noeth/Anadl (byw)

Back/Yn olMember of The Internet Defense League
Site Search Site Search