Documentary on C2 - 02/05/2012

BBC Radio Cymru had done a documentary about Y Cyrff, marking 20 years since the last gig, here. The programme includes Mark Roberts and Paul Jones being interview by Owen Powell (Wawffactor judge, ex-Catatonia guitarist, ex-U Thant, ex-Crumblowers bassist). It will be repeat on 06 May 2012 at 23.00.

EDIT: If you have missed that. There is a shorter version that is avaible until the 17th May. If that version or want to listen to the extended interview with Mark R and Paul.

Rhaglen ar C2 - 02/05/2012

Wedi BBC Radio Cymru wneud rhaglen ddogfen am Y Cyrff, marcio 20 mlynedd ers y gig olaf, yma. Mae'r rhaglen yn cynnwys Mark Roberts a Paul Jones cyfweliad fod gan Owen Powell (Wawffactor barnwr, cyn-gitarydd Catatonia, cyn-U Thant, Crumblowers cyn-bas). Bydd yn ail ar 06 Mai 2012 ar 23.00.

GOLYGU: Os ydych wedi colli hynny. Mae fersiwn fyrrach sydd ar gael tan Mai 17. Os yw'r fersiwn neu eisiau wrando ar y cyfweliad estynedig gyda Mark R a Paul.

Back/Yn olMember of The Internet Defense League
Site Search Site Search