Thursday 13th October, there will be a whole Bandit programme decided to Y Cyrff. The show includes a visit to LLanrwst as well as coverage of one of the gigs of the Cymru, LLoegr a LLanrwst Taith. Also Mark and Paul will be guest on the show. Bandit will be show on S4C at 10.00pm. For those who have access to S4C, get your video recorder set!

Dydd Iau 13eg Hydreg, bydd holl Bandit rhaglen cyflwyo i'r Cyrff. Bydd sioe cynnwyn ymweld ag i Lanrwst yn ogystala darlledu o un o'r gigau o'r Cymru, LLoegr a LLanrwst Taith. Hefyd bydd Mark a Paul yn gwesteion ar y sioe. Bydd Bandit yn darlledu ar S4C am ddeg o'r gloch. I'r rheiny efo mynediad i S4C, gosodwch eich recordydd fideo!

Back/Yn olMember of The Internet Defense League
Site Search Site Search