Y Deffro

so mae hipsters Cymraeg yn gwrando ar john peel
ond mae nhw dal yn y capel prynhawn dydd sul
rhy ifanc i gofio'r enwog oes aur
nid aur yw popeth melyn

fyng nghariad i fel bwled yn y glaw
llun o ddiniweidrwydd ar y wal
a weithiau dan ni'n cerdded yr un ffyrdd
ond bob tro dwi'n agor y cwpwrdd gymraeg mae popeth yn
wyrdd

breiddwyd yw'r bywyd
a'r deffro yw'r diwedd

dwi di bod yn chwilio, chwilio ,chwilio
hen bryd i hen Gymru ddeffro
hen bryd i hen Gymru suddo
dy agwedd di fel gwydyr dan fy nhraed
y llygredd ma sy'n neidio yn dy waed
dwi wedi trafeilio y hir lon
Caerdydd i ynys Mon
yawn fuckin yawn.

Translation

Welsh hipster are listening to John Peel
but they are still in the chapel Sunday afternoon
Too young to remember the famous golden era
All that glitters is not Gold

My love like a bullet in the rain
Picture of innocent on the wall
and sometimes we walk the same road
but each time I open the Welsh cupboard everything is
green

Life is a dream
And waking up is the end

I've been searching, search, search
Time for old Wales to wake up
Time for old Wales to sink
Your attitude like glass under my feet
The corruptness that is flows in your blood
I've travelled the road too long
Cardiff to Anglesey
yawn fucking yawn.

Back/Yn ol


Member of The Internet Defense League
Site Search Site Search