Pethau Achlysurol

Ymddiheuraf ond rhaid mi dy farnu
'Swn i'n hoffi dy gem di barhau
Ellai byth anwybyddu dy afael
Ti'n bythol wyrdd a dwi'n collddail
Hefo partner newydd bob tro
Ie ti'n newid nhw fel y tywydd
Sut elli di cael hyd i gariad
Pryd ti'n edrych yn y llefydd anghywir.

Pob nos ti'n rhoi dy hun i ffwrdd.
LLaw yn llaw cewch dinistrio eich gobeithion.

Ti'n caru pethau, pethau achlysurol.

Gest ti llai na nest ti fargeinio,
Pob tro mae hyn yn wir
Mae dy freichiau fel carchar rhywiol
Ond di bywyd ddim yn ddigon hir

Pob nos ti'n rhoi dy hun i ffwrdd.
LLaw yn llaw cewch dinistrio eich gobeithion.

Ti'n ddeud ti mor ddigyfaddawd, ydi hyn yn wir?

Pob nos ti'n rhoi dy hun i ffwrdd.
LLaw yn llaw cewch dinistrio eich gobeithion.

If you can help me translate this song then send e-mail me here.

Os wyt ti'n medru helpu fi i gyfieithu'r gân yna anfonwch ebost fi yma,

Back/Yn ol


Member of The Internet Defense League
Site Search Site Search