Nunlle

Wyt, ti yn haeddu mwy na mae y byd ma'n gynnig
Cym y dewis amlwg cyn mae'n symyd gen ti 'mond ychydig
Gwenu mewn bodlondeb fel y byddi
Syllu'n syn wrth ddargan gwacter rhyddid a phwy all ymyrryd.

Di cloi i mewn, mewn caets mor hir
Pryd mae nhw'n gollwng ti yn rhydd
Bydd gen ti nunlle i redeg i
Nunlle

Nawr ti wedi parthu gyda'r cyfnod
Cwbwl mae nhw angen yw dy lofnod wrth y croes o dannodd
Nawr dy fod ti'n gyfarwydd 'r syniad
Wyt ti'n fodlon gofyn am estyniad neu am eglurhad.

Arma'r byd ma lwmp o hwyl
Sâf ar dy draed, paid bod yn swil
Camarwain lawr dy lwybr perf
Nunlle

Wyt tin cofio sut roedd pethau'n teimlo
Cyn roedd gen ti mond dy hun i feio ac i deimlo euog
Rwyn sicr fod o'n fwy na chyd - ddigwyyddiad
Bod diffyg cydymdeimlad mewn cymdeithas sy mor llawn o feirniaid

Translation

Yes, you deserve more than this world is offer
Before ? the clear choice before it moves you have only a little
Smile in satisfaction as you will be
Stare in suprised to discover emptiness of freedom and who can interfere

Locked in, in a cage so long
When they let you out
You will have nowhere to run to
Nowhere

Now you have part from the time
Everything is they need is your signature by the cross of ?
Now you're familiar with the idea
You are happy to ask for an extension or an explanation

On this world is a lump of fun
Stand on your feet, don't be shyly
Mislead your spoon ?
Nowhere

Do you remember how things felt
Before you had yourself to blame and feel guilty
I'm sure that it's more than a coincidence
That there is a lack of sympathy in a society which is so full of critics

Back/Yn ol


Member of The Internet Defense League
Site Search Site Search