LLawenydd Heb DDiwedd

Daw'r dydd pryd fydd ystyr dy fywyd yn glir
Ehangwn y ffrwyth o'r sudd,
Mi fyddem oll yn rhydd.
Bydd traeth yn gymorth i'r weledigaeth
Ail ysgrifennwn y gyfraith
Pob air o gelwydd yn ffaith

Athroniaeth syml
mae gen i
Athroniaeth hawdd
Bywyd yw y cyffur
a bodoli yw yr ystur

Ond mae'n haws
disgwyl neu dibynnu ar siawns
a does gen i ddim y naws
i edifarhau?
Does dim brys, dwi'n casau tori mewn i chwys
Ond ehangwn y goden o'r pys
Ond beth am yr edifarhau?

LLawenydd, llawenydd, heb ddiwedd.

Translation

The day will come when the meaning of your life becomes clear
Enlarge the fruit from the juice
We will all be free
Beaches will be a comfort for the populous
We'll rewrite the law
Every lie will become a truth

Simple philosophy
is with me
Easy philosophy
The drug is life
Contentment is the meaning

But is easier
to look or depend on chance
And I haven't got the nature
to repent
There's no hurry, I don't like breaking into a sweat
But extend the shell of the pea
But what about repent?

Joy, joy, without end.

Back/Yn ol


Member of The Internet Defense League
Site Search Site Search