Hwyl Fawr Heulwen

O Mam dwi lawr dwi'n sal dwi'n brifo.
Wnes i pob camgymeriad yn y llyfr.
Paham nest ti ddim rhybuddio?
Plis neu di adael fi egluro,
Mae bywyd jyst yn ffordd o farw'n aradeg.

O Mam dwi'n wan ond pryd nath hi ddod
0'n i'n sefyll ar 'sgwyddau dyn tala'r byd.
Jyst fel breuddwyd.
Mae gennyf llond llyfr o esgusion
A jyst pryd o'n i'n meddwl bod fi heb fy'n ail
Collddail, collddail.

Cipolwg gesi
Ond lles i ddim ei cyffwrdd
Cipolwg o'r wobr lles i ddim ei cyffwrdd
Hwyl Fawr Heulwen
Dwi bron a marw isho byw.

Mae ddoe yn ddoe a heddiw sy'n cyfri
Ac os nei di ganolbwyntio
Hen bryd i ti atgyfodi.

Hen bryd am yr atgyfodi.
Jyst pryd o'n i'n meddwl~bod fi heb fy'n ail
Collddail, collddail.

Cipolwg gesi
Ond lles i ddim ei cyffwrdd
Cipolwg o'r wobr lles i ddim ei cyffwrdd
Hwyl Fawr Heulwen
Dwi bron a marw isho byw.

Mae'n ddrwg gen i.

Cyn i ti siarad o'n i'n crynu yn barod
Cyn i ti wenu oedd y nos ar fy mhen i
Methu cael hyd i'r lleisiau
Methu cael hyd i'r geiriau
Ni bia'r hawlfraint tristwch
Paham nes ti ddim gadael fi ddweud Hwyl Fawr Heulwen

If you can help me translate this song then send e-mail me here.

Os wyt ti'n medru helpu fi i gyfieithu'r gân yna anfonwch ebost fi yma,

Back/Yn ol


Member of The Internet Defense League
Site Search Site Search