Eithaf

Nawr ti mewn tymer,
Mae'n arwydd ti'n sylwi
Ti'n heneiddio, ti methu cystadlu
Treuliaist di ddeuddydd
I feddwl am hyn yn ddyfn
Hen elynion a'i gadael wrth eu cyrn

Mae'n hawdd fod yn unig
'da meddyliad cas
A chysgod Eryri yn cadw ti'n gaethwas
Ti'n dweud fod dy wreiddiau
yn sownd yn y werin.
Pob cefnder yn llwynog
Pob ffrind 'mond yn elyn
Gora po gyntaf
Mi awn heb amharu
Haws fod yn farw
Os hyn sy amadani
Cyffwrdd mewn cysur
Ni anifeiliaid
Cyffwrdd am rheswm
Cytun mond am eiliad.

Ond toeddu nhw'n ddyddiau i'r Eithaf
(er Gwaethaf)
Ond toeddu nhw'n ddyddiau mor hael

Translation

Now you're in a temper,
You notice the sign
You grow old, you fail to compete
You've spent two days
Thinking deeply about this
Taking your enemies by their horns

Easy being alone
With nasty thoughts
And Snowdonia's shadows keeping you captive
You say your roots
are tied to the populace
Every cousin is a fox
Every friend is only an enemy
The sooner the better
To go without harming
Easier being dead
If this is what it is
Touch is consolation
Us animals
Touch for a reason
Together for only a second.

But weren't they days to the extreme
(despite the worst)
But weren't they such liberating days

Back/Yn ol


Member of The Internet Defense League
Site Search Site Search