Cymru, LLoegr a LLanrwst

Pryd ma llygad fi jysd yn methu symud o'r gornel
Weithia mae'n sbo ochor yma ond di'o byth yn ddigonol
Hei rhywun yn gofyn wrtha fi beth sydd ar waith yma heno
Trosi a trosi yn fy meddwl does na ddim byd yma

Son amdan, Cymru, LLoegr a LLanrwst
Son amdan, Cymru, LLoegr a LLanrwst

Pan mae'r byrddau'n dechrau fflio dwi'n jysd yn eistedd yma'n llonydd
Dyma di'r unig amser pryd dwi byth yn teimlo'n aflonydd
Heno mae gwaed a gwydyr ar llawr yn y toiledi
Ond allai ddim cydymdeimlo hefo sgwadi

Son amdan, Cymru, LLoegr a LLanrwst
Son amdan, Cymru, LLoegr a LLanrwst

Son dim yn gwybod be sy'n iawn
Wel paid a eistedd yna yn gwenu
Os dwi'm yn gwybod be dwi'n deud
O paid a chwerthin ar fy mhen i

Hei rhywun yn gofyn wrtha fi beth sydd ar waith yma heno
Trosi a trosi yn fy meddwl does na ddim byd yma
Tyrd hefo fi lle ma'r anifeiliaid byth yn mentro
A gawn ni siarad am Cymru, Lloegr a Llanrwst unwaith eto

Son amdan, Cymru, LLoegr a LLanrwst
Son amdan, Cymru, LLoegr a LLanrwst

Translation

When my eye just fails to move from the corner
sometimes it's looking this side, it is never sufficient
hey, somebody asks me what's going on here tonight
Toss and turn in my mind there is nothing here

Talk about Wales, England and LLanrwst
Talk about Wales, England and LLanrwst

When the tables begin to fly I just sit still here
is the only time I never feel restless
tonight there is blood and glass on the toilet floor
but I can't sympathise with 'squaddie'.

Talk about Wales, England and LLanrwst
Talk about Wales, England and LLanrwst

I didn't know what is right
Well, don't sit there smiling
if I don't know what I'm saying
Oh, don't laugh at me

hey, somebody asks me what's going on here tonight
Toss and turn in my mind there is nothing here
come with me where the animals never venture
and we can talk of Wales, England and Llanrwst once again.

Talk about Wales, England and LLanrwst
Talk about Wales, England and LLanrwst

Back/Yn ol


Member of The Internet Defense League
Site Search Site Search