Beddargraff

Hei wyt ti'n cofio fi pryd ti'n feddw?
Neu 'di'r amgylchfyd yn dy boeni di o hyd?
Hei wyt ti'n cofio fi o gwbwl?
Ydi dy ben yn iawn neu ydy o'n llawn o lwch lli?

Nawr ti'n wared o fi wyt ti'n llon

Hei wyt ti dal yr un mor esgeulus?
Rwy'n clywed dy fod ti'n efelychiad lluchwyn.
Hei wyt ti dal yr un mor rheidus?
Neu oes 'na dyn ebwch yn llenwi y bwlch erbyn hyn?

Nawr ti'n wared o fi wyt ti'n llon?

Mae ti a fi yn syniad hardd.
A rwyn cytuno,
Mae na fwy i fywyd na thy a'r ardd.
Nawr ti'n wared o fi wyt ti'n llon?
Mae dy wallt melynddu yn ormod i mi.
Mae'r gan yma'n feddargraff.

If you can help me translate this song then send e-mail me here.

Os wyt ti'n medru helpu fi i gyfieithu'r gân yna anfonwch ebost fi yma,

Back/Yn ol


Member of The Internet Defense League
Site Search Site Search