For Sale/Ar Wreth

"Mae DDoe Yn DDoe" (Yesterday is Yesterday) and "LLawenydd Heb DDiwedd" (Endless Joy) can be purchased from Ankst Music at www.ankst.net. Rhys Mwyn still has copies of Cam O'r Tywyllwch (which features Y Cyrff and other Welsh bands), if you are interested. Atalnod LLawn (Full Stop) can be bought from Sain, Sadwrn, Townsend, Cod Record, Na-Nog and Spillers.

Mae "Mae DDoe Yn DDoe" a "LLawenydd Heb DDiwedd" medru prynu o Ankst Cerddoriaeth yn www.anskt.net. Mae gen Rhys Mwyn copiau o Cam O'r Tywyllwch (a nodwedd Y Cyrff a bandiau Cymraeg eraill), Os dach chi'n diddordeb. Mae Atalnod LLawn yn medru prynu o: Sain, Sadwrn, Townsend, Cod Record, Na-Nog a Spillers.Member of The Internet Defense League
Site Search Site Search