Albums/ Albwnau

   

Dan y Cownter

Anwybyddwch Ni
Un Diwrnod
Cadwyni
Unig
RHodesia (Yr Haint)
Blwyddyn yn ol
Bradwyr Cymraeg

Lebanon

   

Ansicrwydd
Y Cyrifoldeb
Defnyddia Fi
Y Pleser
Fy Enaid Noeth
Y Deffro

Y Testament Newydd

   
Yr Atgyfodi Cymru, LLoegr a LLanrwst
Y Boddi
Cofia Fi DDiolchgar
Cerdda Efo Fi Mewn Distawrwydd
Weithiau/Anadl
   

Yr Hunanladdiad
RHywbeth Teuluol
Y Deffro
Y Pleser
Y Cyfrifoldeb
Defnyddia Fi
Cymru, LLoegr a LLanrwst
Hadau'r Dychymyg
Suck
Weithiau/Anadl

Awdl o Anobaith
   
LLawenydd Heb DDiwedd

Seibiant
Colofn
Beddargraff
Merch Sy Byth Yn Gwenu
Cwrdd
Colli Er Mwyn Ennill
Euog
Nunlle
Hadau'r Dychymyg
Crafanc
Dyn Heb Gyllell
LLawenydd Heb DDiwedd
Eithaf

   
Ansicrwydd
Cymru, LLoegr a LLanrwst
Beddargraff
Y Boddi
Y Cyfrifoldeb
Pum Munud
Yr Haint
Cadwyni
Trwy'r Cymylau
HTV/BBC
Y Pleser
Y Deffro
Eithaf
Cofia Fi Yn DDiolchgar
Defnyddia Fi
Cerdda Efo Fi Mewn Distawrwydd
Colli Er Mwyn Ennill
Weithiau/Anadl
Pethau Achlysurol
LLawenydd Heb DDiwedd
Mewn Plu
Hwyl Fawr Heulwen
Mae DDoe Yn DDoe
   
Damwain Mewn FFatri Cyllyll a FFyrc

Eithaf
Lebanon
Fy Enaid Noeth
Hunanladdiad
Tic Toc
Cwrdd
Trwy'r Cymylau
Y Cyfrifoldeb
Mewn Plu
Pethau Achlysurol
LLawenydd Heb DDiwedd
Anwybyddwch Ni

   

CD1:Ansicrwydd
Y Cyrifoldeb
Defnyddia Fi
Y Pleser
Fy Enaid Noeth
Y DeffroCD2:

Cymru, LLoegr a LLanrwst
Y Boddi
Cofia Fi DDiolchgar
Cerdda Efo Fi Mewn Distawrwydd
Weithiau/Anadl

CD3:Seibiant
Colofn
Beddargraff
Merch Sy Byth Yn Gwenu
Cwrdd
Colli Er Mwyn Ennill
Euog
Nunlle
Hadau'r Dychymyg
Dyn Heb Gyllell
LLawenydd Heb DDiwedd
EithafCD4:Anwybyddwch Ni
Yr Haint
Ar Goll
Pum Munud
Trwy'r Cymylau
Hwyl Fawr Heulwen
Pethau Achlysurol
Crafanc
Mewn Plu
Cadwyni
HTV/BBC
Hadau'r Dychymyg
Suck

Hwyl Fawr Heulwen
Fy Enaid Noeth/Anadl

Atalnod LLawn
Back/Yn ol


Member of The Internet Defense League
Site Search Site Search