Y Cyrff

Y Cyrff (The Bodies) was formed at Ysgol Dyffryn Conwy (LLanrwst School) in 1983. An early line-up included Emyr Davies on vocals, Dylan Hughes on drums, Mark Roberts on guitar and Barry Cawley on bass.

Early on, Mark, Dylan and Barry confessed their love of The Clash and the songs they composed, even when sung in Welsh, had a distinctive "Clash" sound.(Listen to the drumbeat at the start of Tic Toc, then listen to the drumbeat at the start of Capital Radio One by The Clash, and you will see what I mean).

Y Cyrff played their first gig at LLansannan supporting Y Peth’ma (These Things Here) and after a couple of gigs, The early line-up didn't last, Emyr move away from the LLanrwst area, which enable Mark to take up on vocals as the guitar. The band continued to rehearse their future set. Barry and Mark had asked Paul Jones to come to rehearsal. He took over playing bass from Barry.

At Ysgol Dyffryn Conwy, it was their Geography teacher, Toni Schiavone who encouraged them to sing in Welsh. Later Toni was to take responsibility for booking their gigs with Cymdeithas Yr Iaith Cymreig (Welsh Language Society) and their first gig.

Y Cyrff gigged across North Wales. It was at one of these gigs in 1984 that they met Rhys Mwyn (bassist from Yr Anhrefn) who invited them to record two tracks for the compilation "Cam O'r Tywyllwch" (released on Rhys’ record label 'Recordiau Anhrefn'). Y Cyrff had recorded 'Tic Toc' and 'Lebanon' for it. It was not long before Y Cyrff released two more singles - Pum Munud and Yr Haint. By this stage the band were regularly appear on the television station S4C. The band badly wanted the explosure, even managed a slot on 'Stid'. It was not until 1985/6 that the Welsh media started to sit up and take notice of Y Cyrff.

The text found inside Mae DDoe Yn DDoe:
"Wales, England and LLanrwst and Y Cyrff! The thing about Y Cyrff is their
being after respresenting speacially Conwy Valley and Llanrwst, some type of
pride and independence is typically of the place and people. Y Cyrff was
representing 80's Wales - series of gigs "LLanrwst yn LLosgi" (LLanrwst's
burning) and all the new groups played there. Music is best ever conveying idea
of time and feeling of the place. Hear Y Cyrff played in front of their people,
themselves was hearing the best - in any language. More that, on stage, Y Cyrff
was one of the little groups who was forcing your observation. Performances
uncomprise and shaking - Sunday night Eisteddfod LLanrwst or Saturday Night
Cwn Rhymni and tens of evenings, being the songs stands with the best that live
rock produced. The group was giving music and the performances on stage that
other grown live rock, there's a message to every other band. And was with
something to say." - Toni


Thank you Tony.

"Cymru, LLoegr a Llanrwst - a'r Y Cyrff! Y peth am Y Cyrff yw eu bod wedi
cyrychioli yr hyn sydd yn arbennig am DDyffryn Conwy a LLanrst- rhyw fath o
falchder ac annibyniaeth sydd yn nodweddiadol o'r lle a'r bobl. Roedd Y Cyrff yn
cynrychoili Cymru'r wythdegau - Cyfres gigs "LLanrwst yn LLosgi" a'r holl
grwpiau newydd a fu'n chwarae yno. Mae'r gerddoriaeth gorau erioed yn cyfleu
syniad o amser ac ymdeimlad o le. Clywed Y Cyrff yn chwarae o flean eu pobl eu
hunain oedd clywed y gorau - mewn unrhyw iaith. Mwy na hynny, ar y llwyfan, Y
Cyrff oedd un o’r ychydig grwpiau oedd yn gorfodi eich sylw - perfformiadau
hollol digyfawaddawd ac ysgytwol- nos Sul 'Steddfod LLanrwst neu nos Sadwrn
Cwn Rhymni ac degau o nosweithia cyffelyb. Bydd swn Y Cyrff yn parhau i gyffroi,
bydd y caneuon yn sefydd gyda'r gorau y mae'r byd roc wedi eu cynhyrchu. Y grwp
a oedd yn rhoi'r gerddoriaeth a'r perfformiadau ar y lyfan uwchben trifia'r byd
roc, dyna'r neges i bod grwp arall. Ac roedd ganddynt rhywbeth i'w ddwend."
Tony


Diolch Tony.


Back/ Yn ol